Uwolnij innowacje

Wymierne działania mające na celu promowanie innowacyjności w Lagardère Travel Retail

Innowacja jest istotną częścią naszej kultury. Pod względem innowacji zawsze staraliśmy się przewyższać oczekiwania naszych partnerów. I jest tak nadal, mimo że nasza branża i oczekiwania Klientów zmieniają się w zawrotnym tempie. Aby mieć pewność, że nadal będziemy w stanie dostosowywać się do zmieniających się potrzeb, zwiększyliśmy nasze zaangażowanie w innowacje. Efektem tego podejścia jest nasza strategia o nazwie „Unleash innovation” („Uwolnij innowacje”), za realizację której odpowiada dedykowany zespół. 

Jasne kierunki działania

Wierzymy, że innowacyjność polega na realizacji konkretnych inicjatyw, które przyniosą korzyści zarówno dla naszej firmy, jak i naszych Klientów. Dzięki takiemu podejściu, wspieramy innowacyjne rozwiązania, których celem jest ogólna poprawa doświadczeń naszych Klientów i zwiększenie naszej wydajności operacyjnej.

Jedna ambicja

Chcemy wspierać śmiałe i sprawne działania w całej naszej firmie, z korzyścią dla naszych Klientów. Takie podejście ma na celu wzmocnienie zaangażowania naszych współpracowników, aby każdego dnia odkrywali nowe horyzonty i nowe możliwości.

Przejrzysta strategia

Nasza strategia innowacji ma na celu wspieranie inicjowania i wdrażania projektów oraz skrócenie czasu ich wprowadzenia na rynek. W tym celu koncentrujemy nasze działania na 3 filarach: praca zespołowa, otwieranie się na świat i szybkość.

Praca zespołowa 

Stworzenie globalnej społeczności skoncentrowanej na innowacyjności i działającej na gruncie lokalnym

Społeczność wspierająca innowacyjność

Wspieramy naszą własną globalną społeczność koncentrującą się na innowacjach. Inicjatorami innowacji są nasi koledzy i koleżanki z różnych krajów i z różnych firm, którzy wykorzystują swoje kwalifikacje i wsparcie całej organizacji, aby inicjować i ułatwiać innowacje na gruncie lokalnym, a jednocześnie dzielić się najlepszymi praktykami w skali globalnej. Ta wciąż rozrastająca się społeczność, obecnie mająca ponad 20 członków, obejmuje całą Grupę, a jej działania propagują nasze podejście do innowacji na gruncie lokalnym. Mając ich wsparcie i wykorzystując atuty Grupy, jesteśmy w stanie sprostać lokalnym wyzwaniom biznesowym.

Otwieramy się na świat

Łączymy się z ekosystemem innowacji, aby uważnie obserwować pojawiające się trendy i odpowiednio na nie reagować

Otwarte partnerstwa dla innowacji

Nawiązujemy współpracę w obrębie całej grupy, aby zwiększyć naszą elastyczność i zdolność do współpracy z ekosystemem innowacji. Nasze trzy główne cele to:

  • 1. Rozwijanie współpracy ze start-upami, aby przyspieszyć realizację naszych innowacyjnych inicjatyw.
  • 2. Ścisłe monitorowanie i działanie zgodnie z najnowszymi trendami, które mają wpływ na naszą branżę - aby utrzymać naszą pozycję partnera pierwszego wyboru.
  • 3. Organizowanie dodatkowych szkoleń dla pracowników, aby nasza kultura korporacyjna stałą się jeszcze bardziej innowacyjna.

Przyspieszamy

Wspieramy kulturę szybkiego eksperymentowania ​

Innowacyjne metodologie

Promujemy nowe sposoby pracy i innowacyjne metodologie, aby umożliwić naszym kolegom szybkie przetestowanie swoich pomysłów w praktyce, wdrożenie ich, jeżeli się sprawdzą, i uczenie się na ich podstawie, jeżeli okażą się porażką. Takie programy szkoleniowe i globalne inicjatywy są elastyczne i zorientowane na Klienta. Są one opracowywane w obrębie całej grupy z myślą o realizacji naszej wspólnej ambicji: skrócenia czasu potrzebnego do wprowadzenia ich na rynek i spełnienia oczekiwań naszych partnerów szybciej i sprawniej.