Odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR)

Jako firma działająca w 34 krajach na 5 kontynentach, zatrudniająca ponad 18 tysięcy pracowników i codziennie obsługująca setki tysięcy pasażerów, jesteśmy mocno zaangażowani w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.​ Nasza grupa jest liderem w swojej branży w zakresie rozwiązywania problemów środowiskowych i społecznych związanych z działalnością sprzedaży detalicznej.​ Realizujemy inicjatywy zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym, a przykłady podejmowanych przez nas inicjatyw globalnych potwierdzają nasze aktywne i silne zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu.

Poniżej prezentujemy przykłady inicjatyw globalnych, które stopniowo staramy się implementować lokalnie.

Zmniejszenie wpływu na środowisko

Począwszy od pierwszych etapów opracowywania projektów architektonicznych nasze zespoły projektowe nieustannie poszukują innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań

Nasze punkty sprzedaży w otwartych lokalizacjach wykorzystują najnowocześniejsze technologie, takie jak przeszklenia najnowszej generacji, których celem jest oszczędność energii i kontrolowanie temperatury przez cały rok. W szczególności dotyczy to optymalnych rozwiązań oświetleniowych, polegających na odpowiednim rozmieszczeniu żarówek oraz wykorzystaniu materiałów rozświetlających i odbijających światło. Nasz łańcuch logistyczny został zoptymalizowany w taki sposób, aby zredukować tzw. „ślad węglowy”, poprzez zaawansowane zarządzanie trasami dostaw oraz wspólne zarządzanie zamówieniami, co w efekcie doprowadziło do zmniejszenia liczby przejechanych kilometrów.

Bezpieczeństwo żywności

Gastronomia nie jest branżą, w której można swobodnie ciąć koszty

Wymaga to znajomości wysoce skomplikowanych technik produkcji oraz licznych zasad dotyczących higieny i bezpieczeństwa żywności przy jednoczesnej dbałości o jakość.

W wielu krajach firma Eurofins – międzynarodowy ekspert ds. bezpieczeństwa żywności – przeprowadza rygorystyczne kontrole w celu ustalenia planów działania i celów dla poszczególnych krajów. W 2017 roku Eurofins przeprowadził kontrole w 10 krajach.

Z uwagi na fakt, że wszyscy odpowiadamy za bezpieczeństwo żywności, każdy członek personelu operacyjnego Lagardère Travel Retail – w tym Komitet Wykonawczy – odbył szkolenie, które podkreśla wagę tego zagadnienia.

Możliwość identyfikacji pochodzenia produktów

Do 2025 r. Lagardère Travel Retail nie będzie już sprzedawać artykułów zawierających jaja lub produkty z jaj od kur z chowu klatkowego w żadnym swoim punkcie sprzedaży

Decyzja ta jest wynikiem ścisłej współpracy z francuską organizacją charytatywną L214 i międzynarodową organizacją The Humane League, z którą nawiązaliśmy relację wzajemnego zaufania.​

Jednym z podstawowych celów tych organizacji jest ograniczenie okrucieństwa wobec zwierząt, w szczególności poprzez poprawę warunków ich hodowli. Wkrótce naszymi działaniami obejmiemy inne kategorie tzw. wrażliwych produktów spożywczych. Aktualnie, we współpracy z niezależną organizacją Ecovadis, przeprowadzamy ocenę naszych dostawców pod względem aspektów środowiskowych i społecznych.

Inicjatywy społeczne

Lagardère Travel Retail z dumą regularnie wspiera organizacje humanitarne na całym świecie

Przykłady działań:

  • we Francji regularnie współpracujemy z organizacją, której celem jest walka z głodem na świecie – Action Against Hunger – w ramach akcji zbierania funduszy w naszych punktach sprzedaży i poprzez udział w zawodach sportowych Action Against Hunger. Zebrane fundusze trafiają do dzieci cierpiących z powodu niedożywienia
  • w Ameryce Północnej współpracujemy z organizacją Make-A-Wish. Poprzez darowizny pieniężne i rzeczowe staramy się spełniać marzenia ciężko chorych dzieci, rozjaśniając ich życie w trudnych chwilach.

Różnorodność płci

Lagardère Travel Retail jest przekonany o tym, że różnorodność płci w zespole jest dźwignią wydajności i kreatywności

Grupa Lagardère  jest aktywnym członkiem sieci LL, której inicjatorem była Grupa Lagardère. Celem sieci jest promowanie różnorodności płci na każdym poziomie organizacji. 43% stanowisk kierowniczych w Grupie Lagardère zajmowanych jest przez kobiety. 

Sieć LL prowadzi swoje działania poprzez spotkania i imprezy (tzw. networking), warsztaty, kursy doskonalenia osobistego i zawodowego oraz inspirujące konferencje. Oferuje również 12-miesięczne programy mentorskie dla kobiet, prowadzone przez kierownictwo najwyższego szczebla Grupy (mężczyzn lub kobiety). Minął zaledwie rok od wprowadzenia tej inicjatywy, a sieć LL liczy sobie już 385 członków.