Odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR)

Jako operator Travel Retail obsługujący setki tysięcy pasażerów każdego dnia, musimy dostosować sposób prowadzenia działalności do budowania bardziej zrównoważonej branży. Nasza strategia CSR, PEPS (Planet Ethics People Social), jest dostosowana do globalnych wyzwań, przed którymi stoi branża handlu detalicznego w branży związanej z podróżami i jest w centrum naszej strategii i co za tym idzie, wpływa na decyzje jakie podejmujemy.  W 2021 r. opracowaliśmy ambitny plan, który ma zwiększyć nasz wpływ na środowisko oraz na na społeczności, którym służymy. Aby mierzyć postępy w wypełnianiu naszych zobowiązań wyznaczyliśmy jasne cele. Są one w pełni zgodne z potrzebami i oczekiwaniami naszych interesariuszy i będą monitorowane i przekazywane co roku. Nasza „mapa drogowa CSR” opiera się na 4 filarach opartych na 12 konkretnych zobowiązaniach, z których wszystkie odnoszą się do jednego z kolejnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.   Naszą ambicją jest odegranie wiodącej roli w przejściu branży Travel Retail do bardziej zrównoważonego modelu.

Planet

Zmniejszamy wpływ naszej działalności na środowisko, we współpracy z właścicielami wynajmowanych przez nas powierzchni sklepów, markami i dostawcami, w celu osiągnięcia ambitnych celów, jakie sobie wyznaczyliśmy.

 • Aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko i zwiększyć zrównoważony rozwój naszej działalności, zobowiązujemy się do:
 • Redukcji emisji dwutlenku węgla przyczyniając się do realizacji ambitnych celów branży
 • Redukcji ilości odpadów
 • Promowania odpowiedzialnych opakowań i jednorazówek

Nasze cele na 2025 r.:

 • 100% krajów posiada systemy pomiaru odpadów i inicjatywy na rzecz ograniczenia ilości odpadów
 • 100% krajów przeszło na odpowiedzialne materiały eksploatacyjne

Ethics

Promujemy etyczne praktyki biznesowe oraz wspieramy marki i partnerów, którzy poprzez swoje działania przyczyniają się do odpowiedzialnej oferty.

Mając na celu stosowanie w naszej codziennej działalności najwyższych standardów etycznych, zobowiązujemy się do:

 

 • Rozwoju lokalnego zaopatrzenia w żywność i produkty
 • Promowania odpowiedzialnych produktów i składników
 • Kultywowania etycznych zachowań

 

 

Nasze cele na 2025 r.:

 • 100% dostawców podpisało naszą kartę odpowiedzialnego dostawcy
 • 100% nowych pracowników i tych najbardziej narażonych przechodzi szkolenie antykorupcyjne
 • 100% jaj zakupionych dla naszych restauracji jest z chowu bezklatkowego

People

Oferujemy naszym pracownikom integracyjne i stymulujące środowisko pracy, w którym stawiamy ludzi w centrum naszej strategii. Jednocześnie chcemy być uznawani za najbardziej atrakcyjnego pracodawcę w branży handlu detalicznego Travel Retail.

Zobowiązujemy się do:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w pracy
 •  Promowania zaangażowania pracowników
 • Wspierania różnorodności i równych szans

 

Nasze cele na 2025 r.:

 • Równowaga płci 50-50 w zespołach Najwyższej Kadry Kierowniczej
 • 100% menedżerów otrzymuje szkolenie w zakresie świadomości różnorodności i integracji każdy może się rozwijać.

Social

Gdziekolwiek działamy, wykorzystujemy nasze globalne możliwości, aby jak najlepiej służyć lokalnym społecznościom.

Zobowiązujemy się do:

 • Wspierania społeczności lokalnych
 • Zachęcania i ułatwiania wolontariatu
 • Wykorzystania naszej sieci do przekazywania darowizn

Cele na 2025 r.:

 • 0,5% zysku przed odsetkami i podatkami (EBIT) jest przekazywane jako darowizny
 • 100% krajów opracowało inicjatywy wspierające społeczności lokalne