Lagardère Travel Retail certifies that this food outlet complies with the highest standards in terms of Hygiene & Food Safety

Lagardère Travel Retail zaświadcza, że lokal ten spełnia najwyższe standardy Higieny i Bezpieczeństwa Żywności

 


1. Aktualna komunikacja związana z wymaganiami COVID -19 dla restauracji jest umieszczona w widocznym miejscu

2. Płyn dezynfekujący ręce, dla gości, znajduje się przy wejściu

3. Stoliki są myte i dezynfekowane po każdym użyciu, pozostawione jest stosowne oznakowanie

4. Przestrzenie sprzedaży są oddzielone od konsumentów szybami

5. Powierzchnie często używane, terminale płatnicze itp. są regularnie dezynfekowane

6. Płatności bezdotykowe są możliwe/preferowane do 100 PLN, bez limitu minimalnego

7. Nasi pracownicy są zobowiązani do noszenia rękawiczek, maseczek/ przyłbic ochronnych, we wszystkich strefach

8. Mycie rąk jest priorytetem wśród naszych pracowników, używane są wyłącznie profesjonalne środki myjąco -dezynfekujące

9. Audyty higieny są przeprowadzane regularnie przez zewnętrzne akredytowane laboratorium

10. Nasz Zespół jest systematycznie szkolony, reagujemy na zmiany wytycznych administracyjnych, implementujemy je do wewnętrznych procedur

 


1. Current communication for the guest, regarding COVID- 19 requirements in food outlets, is placed visibly

2. Hand sanitation liquids for the guests are placed at the entrance

3. Tables are cleaned and sanitized after each use, employees provided signage they can use to indicate which tables have been sanitized

4. The sales space is isolated from guests with plexiglass windows

5. High touch surfaces are cleaned and sanitized with increased frequency

6. Contactless payments are in place - up to 100 PLN, with no minimum limits

7. Gloves and masks/protective shields are required by preparation and service area employees

8. Rigorous hand washing routines are in place - only professional sanitation liquid is used

9. Hygiene audits are carried out regularly by the external accredited laboratory

10. Our Team is systematically trained, any changes of state administrative guidelines are implemented into internal procedures