Nowości

31 marzec 2023

Travel Experience Voices: globalne badanie trendów w handlu detalicznym i gastronomii w branży Travel

Lagardère Travel Retail opublikował drugi raport z serii "Travel Experience Voices", oparty na ponad 20 bezpośrednich wywiadach z czołowymi menedżerami lotnisk i marek z całego świata. Raport ten, zatytułowany "Pathways to growth", pokazuje, w jaki sposób interesariusze z branży podejmują proaktywne działania, aby przygotować swoje firmy na przyszłość i odegrać rolę w tworzeniu bardziej zrównoważonej branży turystycznej i gastronomicznej.  Te szczegółowe spostrzeżenia są uzupełniane kluczowymi wnioskami z ilościowej ankiety internetowej przeprowadzonej wśród 200 lotnisk i marek w 29 krajach. W tym roku raport zawiera również opinie ekspertów merytorycznych.  Opierając się na sukcesie pierwszej edycji badania Travel Experience Voices, opublikowanego w zeszłym roku, Lagardère Travel Retail ponownie wykorzystała w tym roku swoje dobre relacje z właścicielami lotnisk i markami na całym świecie oraz w trzech liniach biznesowych obsługiwanych przez grupę, aby stworzyć ten nowy raport. Kluczowe spostrzeżenia i dane zawarte w raporcie pokazują, w jaki sposób lotniska i marki planują reagować na wyzwania związane ze zmianami klimatu, w jaki sposób dostosowują się i wprowadzają innowacje, aby lepiej spełniać oczekiwania konsumentów i podnosić komfort podróży. Badanie obejmuje również poglądy partnerów na temat znaczenia zwiększania lokalnej autentyczności w handlu lotniskowym, zaspokajania oczekiwań podróżnych na oryginalne i autentyczne doświadczenia, a także pozytywnego wkładu w lokalne społeczności. 

 

Travel Experience Voices to badanie B2B dotyczące globalnych trendów w handlu detalicznym i gastronomii, opracowane przez Lagardère Travel Retail. Podkreślono w nim kroki podjęte przez interesariuszy z branży, aby przygotować ich firmy na przyszłość, aby mogły się rozwijać w nadchodzących latach i przyczynić się do budowania bardziej zrównoważonej przyszłości. 

 

Spostrzeżenia zawarte w raporcie "Pathways to growth" opierają się na bezpośrednich wywiadach z 20 dyrektorami wyższego szczebla na lotniskach i 7 markami na całym świecie, a także na wynikach ankiety internetowej przeprowadzonej wśród 66 lotnisk i 144 marek w 29 krajach. Wywiady i ankiety przeprowadzono między grudniem a lutym 2023 r.  

 

 

Travel Experience Voices report

Travel Experience Voices report